Selecteer een pagina

Producten

ProtocolBuster biedt momenteel onder andere de volgende producten aan. Al deze producten kunnen met elkaar gecombineerd worden en als pakket worden aangeschaft.

Protocolmanager is een software pakket waarvan de basisontwikkeling is gedaan door het UMC Utrecht. De software helpt de medische instrumentatie bij het uitvoeren van onderhoud en van controles door middel van het aanleveren van protocollen voor deze werkzaamheden.

Het ziekenhuis heeft hierdoor de garantie, dat de verrichte werkzaamheden op een uniforme wijze worden uitgevoerd. Alle gegevens die tijdens het onderhoud worden verzameld worden opgeslagen en zijn te allen tijde opvraagbaar.

Protocolmanager biedt onder andere de volgende voordelen:
 

 • Voorziet in het maken, invullen en archiveren van onderhoudsprotocollen voor medische apparatuur
 • Database met meer dan 1.400 standaardprotocollen beschikbaar
 • De klant kan invloed uitoefenen op de inhoud van de onderhoudsprotocollen
 • Integratie met meetapparatuur (o.a. Fluke ESA 620)
 • Apps voor mobiele functionaliteit
 • Elektronisch archief voor het bewaren van ingevulde protocollen
 • Analysemogelijkheden

Met onze Servicemanager kan uw instelling grip houden op het plannen, uitvoeren en rapporteren van onderhoud. De communicatiemogelijkheden met ons leveranciersportaal biedt deze mogelijkheden tevens voor het werken met externe uitvoerders.

Deze module werkt het beste in samenwerking met Protocolmanager, in dit geval kan de monteur de werkzaamheden uitvoeren volgens het standaardprotocol.  

 • Geeft structuur in het onderhoud voor zowel eigen personeel als externe leveranciers
 • Mogelijkheid om storingen te melden door medewerkers
 • Aanmaken van werklijsten
 • Directe registratie van afwerken werklijsten
 • Vervolgacties worden vanuit rapporten geregistreerd
 • Gebruik van protocollen uit Protocolmanager  voor standaardisatie over alle onderhoudstaken
 • Aftekenen op tablet / computer mogelijk
 • Mogelijkheid tot aansturen van externe uitvoerders

De trainingsmanager is een applicatie die er voor zorgt dat het behandelend personeel kennis heeft van de apparaten die ze in hun werk gebruiken.

De trainingsmanager heeft de volgende kenmerken:

 • Verzorgt juiste kennis over het gebruik van medische apparatuur bij medewerkers
 • Specifieke training en toetsing op basis van e-learning
 • Gepersonaliseerd per medewerker
 • Inzicht in stand van kennis bij medewerkers
 • Directe ondersteuning op werkplek met behulp van performance support app
 • Bewezen oplossing van The Competence Group 

 

Onze Locatiemanager geeft inzicht in de locatie en migratie van apparatuur door de instelling. Wij werken met Bluetooth Low Energy beacons die eenvoudig geplaatst kunnen worden zonder grote bouwkundige aanpassing. In combinatie met onze andere modules kunnen interessante analyses gemaakt worden.

 • Geeft inzicht in locatie en (afgeleid) gebruik van medische apparatuur
 • App voor terugvinden apparatuur door medewerkers
 • Analyse op verplaatsingsdata voor optimaliseren onderhoud en inkoop
 • Maakt gebruik van BLE technologie
 • Werkt met (reeds aanwezige)
  Smartphones op iOS of Android
 • Geen bouwkundige
  aanpassingen nodig
 • Eenvoudig te koppelen aan Cisco en Aruba Wi-Fi systemen

Docbuster is de spreekwoordelijke elektronische postkamer van een bedrijf of instelling voor efficiënte uitwisseling van documenten tussen partijen.

Alle partijen in de markt werken met verschillende systemen, die niet met elkaar communiceren. Hierdoor moet een enorme hoeveelheid documenten moeten handmatig verwerkt worden, om eigen systemen actueel te houden.

 • Docbuster ontvangt de PDF rapporten van de uitvoerende partijen.
 • Leest of er opvolging nodig is en plaatst de rapporten op de juiste plek in uw ERP systeem.
 • Minder tijdverspilling, overzicht en sneller actueel.

Protocolbuster kan deze interface leveren met een gebruiksaanwijzing om te koppelen of wij kunnen de koppeling voor u realiseren.